MENYIMPAN BUKAN SOAL MATEMATIK, TETAPI EMOSI.

Menyimpan sebenarnya bukan soal matematik semata-mata. Walaupun dalam pengurusan kewangan ia melibatkan tentang matematik (+-×÷), tetapi setelah pengalaman melihat banyak kes, saya boleh simpulkan yang menyimpan bukan tentang berapa pandai kita tentang matematik. Kalau menyimpan soal matematik, sepatutnya pakar dalam bidang matematik atau mereka yang berkerja yang melibatkan banyak pengiraanlah yang mempunyai paling banyak simpanan. … Continue reading MENYIMPAN BUKAN SOAL MATEMATIK, TETAPI EMOSI.